VÄLKOMMEN TILL LINOVA

Vi på Linova är specialister på trådgnistning och sänkgnistning. Linova förfogar över sju maskiner för trådgnistning lämpliga för enstaka detaljer. Men Linova trådgnistar också regelbundet i renodlad produktion.

Företaget startades 1995 men erfarenheten av gnistbearbetning löper tillbaka till då tekniken var ny i mitten av sjuttiotalet. Alla metaller är lämpliga för gnistbearbetning, även hårdmetall.Linova finns i egna lokaler på Svågertorp strax söder om Malmö. Med närhet till Öresundsbron servar vi lätt både industrin i Malmö och resten Skåne men också regionen kring Köpenhamn med gnistbearbetning.

INGET ÄR FÖR LITET INGET ÄR FÖR HÅRT

Trådgnistning kan vara den perfekta produktionslösningen på en noggrann ler svår-bearbetad detalj. Med trådgnistning tar vi ofta fram detaljen direkt ur ett härdat stål-ämne. Trådgnistning lämpar sig väl för vanligt stål eller vilken annan metall som helst, även hårdmetall. Vi kompletterar också kunders egna detaljer, ibland med ett enkelt kilspår. Ibland kan det vara nödvändigt att sänkgnista detaljen. T.ex. om gnistbeabetningen skall resultera ett bottenhål, alltså att hålet skall inte gå igenom detaljen. Då tillverkas elektroden för sänkgnistning ofta genom trådgnistning. Trådgnistning ger snäva mått och god ytfinhet.

TRÅDGNISTNING EN AV VÅRA TJÄNSTER

Trådgnistning
Trådgnistning